Mehmet Gültekin

Tarabya İngiliz Okulları kurucusu

Mehmet Gültekin
Tarabya İngiliz Okulları kurucusu

Horizon Group’un kurucusu olup aynı zamanda Avrupa İş Konseyi ve de Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Yönetim Kurulu Üyesidir.

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde yapmış, Lisansüstü eğitimini de İşletme (MBA) alanında İngiltere Wolverhamton Üniversitesinde tamamlamıştır.

1997 yılında merkezini İngiltere’de kurduğu Horizon Group (Tarabya İngiliz Okulları, Horizon Yurtdışı Eğitim Grubu, Horizon Akademi Dil Okulu, TBS Medya Yapım, Istanbul Workshop, Uluslararası Öğrenciler Derneği ve Academic Union) kısa sürede uluslararası başarı sağlamış, yapmış olduğu eğitim projeleri başta siyasiler olmak üzere, iş dünyası, eğitim camiası, medya ve birçok kurumdan tam destek ve takdir almıştır.

Sn. Gültekin, ulusal bir derginin yaptığı anket sonucu yılın en iyi “Sosyal Girişimcilik” ödülüne, Socrates Award Nomination Committee (Avrupa Birliği İş Konseyi) ve European Society for Quality Research (ESQR - Avrupa Birliği Kalite Araştırma Enstitüsü) tarafından da “Eğitimde uluslararası standartlar”, "Eğitim yönetimi ve eğitim metotları” konularında Avrupa Kalite Ödülüne (European Quality Award) layık görülmüştür.

 

Print This Page

Prof. Dr. Nuray Senemoğlu

Akademik Kurul Başkanı

Prof. Dr. Nuray Senemoğlu
Akademik Kurul Başkanı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesidir. Lisans Eğitimini Çocuk Gelişimi ve Eğitimi üzerine Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ve Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde tamamlayan Prof. Dr. Nuray Senemoğlu, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi alanında Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesinde Program Geliştirme ve Öğretim alanında doktora derecelerini almış; The British Council’ın FCO bursunu kazanarak Leicester Üniversitesi School of Education’da doktora sonrası eğitim yapmıştır.

Öğretmen olarak başladığı profesyonel kariyerini Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ve Hacettepe Üniversitesinde araştırma görevlisi; Hacettepe Üniversitesinde Doçent ve Profesör unvanlarını alarak sürdürmüştür. Bu süreçte Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Üyeliği yapmıştır. Amerika Arizona State Üniversitesi College of Education’da Misafir Araştırmacı/Profesör olarak bulunmuş; Türkiye’ye döndükten sonra Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurucu Müdürlüğünü de yapmış olan Dr. Senemoğlu, halen Hacettepe Üniversitesinde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme, okulöncesi eğitimden yükseköğretime öğretme-öğrenme süreçleri, kadın eğitimi, öğretmen eğitimi alanlarındaki katıldığı ve düzenlediği ulusal ve uluslar arası eğitimler, sempozyumlar, kongrelerin yanı sıra yazdığı kitaplar, makaleler, ve diğer çalışmalarıyla Milli Eğitim Sistemine anlamlı katkılarda bulunan Sn. Senemoğlu, Türkiye’de ve dünyada alanının sayılı Profesörleri arasında yer almaktadır.

Print This Page

Janet Williams İpek

Akademik Kurul Başkan Yardımcısı

Janet Williams İpek
Akademik Kurul Başkan Yardımcısı

Lisans eğitimini University of Wales’de Eğitim Bilimleri alanında onur derecesi ile bitirmiş olup, Yüksek Lisans eğitimini de Amerika’nın seçkin üniversiteleri arasında bulunan Southeast Missouri University’de tamamlamıştır.

Eğitim, Öğretim Teknolojileri ve İngilizce Eğitimi alanında uzmanlaşmış ve çalışma hayatına Amerika’da uluslararası öğrencilerin eğitimi ile başlamıştır. Uzun yıllardır değişik ülkelerde çift dilde eğitim, Uluslararası müfredat geliştirme konularında başarılı çalışmalara imza atmıştır. Dünya genelinde konferanslara konuşmacı olarak katılmıştır.

Daha sonra Yönetim dalında yüksek lisans da yapan Janet Williams-İpek, eğitimi sırasında eğitim ve iş geliştirme alanlarında kendini geliştirmiştir.

Tarabya İngiliz Okulları'nın kurulumunda yer alan Janet Williams-İpek, dünya genelinde tanınan ve ödüller alan bir kurum haline gelmesinde önemli rol oynamıştır.

Print This Page

Bora Sinç

TBS Okullar Genel Müdürü

Bora Sinç
TBS Okullar Genel Müdürü

Öğretmen ve yönetici olarak 20 yılı aşan özel okul deneyimiyle Eğitim ve Öğretim Teknolojileri alanında uygulamalar geliştirmektedir. İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans ve Teknoloji Eğitimi Yüksek Lisans eğitimi sonrası “Beyin ve Öğrenme” ile birlikte teknoloji destekli etkileşimli öğrenme materyali geliştirme konusunda akademik çalışmalarına devam etmektedir. Öğrenme ve Öğretimde Oyunlaştırma, Öğrenme Stilleri, Çoklu Zeka ve Farklılaştırılmış Öğrenme, Öğrenme Yönetim Sistemi ile Tam Öğrenme Süreç Entegrasyonu, K12 ve Yüksek Öğretimde Ters-Yüz Öğrenme"konularında öğrenciye, öğretmene, kuruma özgüleştirilerek üretilmiş çalışmaları bulunmaktadır.

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik yüz-yüze, e-öğrenme ve karma öğrenme tabanlı hizmet-içi eğitim uygulamalarını sürdürmektedir. 2004 yılında yayınlanan İlköğretim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Yöntemi ile Hizmet-İçi Eğitimi Yüksek Lisans çalışması Türkiyede E-Öğrenme alanındaki ilk uygulamalardan biridir.

Öğrenme Yönetim Sistemleri ile müfredatın adaptasyonu, Öğrenme Süreç Analizi, Öğretim Tasarımı modelleri entegrasyonu, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik, STE-A-M, Algoritmik Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi ve Oyunlaştırma konularının yeni neslin öğrenme süreçlerinin bir parçası olduğuna ve bununla birlikte yaşam boyu öğrenme becerisine sahip bireyler yetiştirebilmenin önemine inanmaktadır.

Print This Page